Електронні версії підручників для учнів 1 класів

Українська мова. Буквар.

 Українська мова.Бквар.Підручник для 1 кл. закладів загальної середньої освіти у 2частинах (Іщенко О.Л., Логачовська С.П.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1 кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Воскресенська Н.О.,Цепова І.В.), 2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Іваниця Г.А.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Чумарна М.І.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Наумчук В.І., Наумчук М.М.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Тарнавська С.С.,Науменко В.О.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Кравцова Н.М., Придаток, О.Д.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (ВашуленкоМ.С., ВашуленкоО.В.),2018

 

 Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Большакова І.О.,Пристінська М.С.),2018

 

Українська мова. Буквар. Підручник для 1кл. закладів загальної середньої освіти у 2 частинах (Пономарьова К.І.),2018

 

 

Математика

Підручники для 1 класу шкіл з українською мовою навчання

Українська мова

Українська література

Російська мова

Іноземні мови

Математика

Природознавство

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

Трудове навчання

Основи здоров`я

Підручники для 1 класу з російською мовою навчання

Російська мова

     Вашуленко, Н. С. Букварь для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения                        /Н. С. Вашуленко, И. Н. Лапшина.- Київ: Видавничий дім "Освіта",2012.- 144с.: ил. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/bukvar_r/index.xml&form_page=1320

   Рудяков А.Н. Букварь для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения/ А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова, Л.А. Миронова.- Киев:Грамота,2012.- 160 с.

 

Українська мова

Математика

Природознавство

Грущинская, И.В. Природоведение: учебник для 1 класса / И.В. Грущинская.-К.: Видавничий дім "Освіта",2012.-144с. ил. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/prirodoznavst_r1/index.xml&form_page=1320

Музичне мистецтво

   Аристова, Л.С. Музыкальное искусство: учебник для 1 класса / Л.В. Аристова, В.В. Сергиенко.-К.: Видавничий дім "Освіта",2012.-128с. ил. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/music_r1/index.xml&form_page=1320

Образотворче мистецтво

Калиниченко, Е.В. Изобразительное искусство: учебник для 1 класса / Е.В. Калиниченко, В.В. Сергиенко.-К.: Видавничий дім "Освіта",2012.-144с. ил. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/obrazotvorche_r1/index.xml&form_page=1320

Мистецтво

Трудове навчання

Сидоренко, В. К. Трудовое обучение: учебник для 1 класса/В.К. Сидоренко, Н.В. Котелянец.-Харьков: Сиция,2012.-128с. 

http://www.sicia.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/trudobuchenie_r1/index.xml&page=1320

Основи здоров`я

Підручники для шкіл з кримськотатарською, молдовською, польською, румунською та угорською мовами навчання

Українська мова

Хорошковська, О.Н. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою. Усний курс: підручник для 1 класу/ О.Н. Хорошковська, О.М. Петрук.-Львів: Світ,2012.-160с.: іл.

   Хорошковська, О.Н. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польскою мовою. Усний курс: підручник для 1класу/О.Н. Хорошковська,Н.І. Яновицькаю-Львів: Світ,2012.-176с.:іл.

   Хорошковська, О.Н. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою. Усний курс: підручник для 1 класу/О.Н. Хорошковська,Н.Палій.-Львів: Світ,2012.-160.:іл.

   Кеслер, С.М. Українська мова. Усний курс: підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою/С.М. Кеслер.-Ужгород: ТОВ "ІВА",2012ю-120с.:іл

   Хорошковська О.Н. Ккраїнська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою. Усний курс. Підручник для 1 класу/ О.Н. Хорошковська, К. Повхан.-Львів:Світ,2012.-160с.:іл.

   

Рідна мова

Математика

   Богданович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою/М.В. Богданович, Г.П. Лишенко; пер. А. Велієв.-Сімферополь: КРП "Видавництво "Кримнавчпеддержвидав",2012.-160с.:іл.

    Богдагнович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою/М.В. Богданович, Г.П. Лишенко; пер. К.В. Даскалюк.-Львів:Світ,2012.-160с.:іл.

    Богдагнович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою/М.В. Богданович, Г.П. Лишенко; пер. Е.В. Іваницька.-Львів:Світ,2012.-160с.:іл.

   Богдагнович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою/М.В. Богданович, Г.П. Лишенко; пер. І.М. Грінчешин-Львів:Світ,2012.-160с.:іл.

    Богдагнович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою/М.В. Богданович, Г.П. Лишенко; пер. угорською мовою Б.Б. Ковач.-Львів:Світ,2012.-160с.:іл.

 

Природознавство

   Грущинська, І.В. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою/І.В. Грущинська; пер.з укр. Е. Велієвої.- Сімферополь КРП "Видавництво Кримнавчпеддержвидав",2012.-148с.:іл.

    Грущинська, І.В. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою/І.В. Грущинська; пер. К.В. Даскалюк.-Львів: Світ,2012.-144с.:іл.

    Грущинська, І.В. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою/І.В. Грущинська; пер. Ч.В.Герон.-Львів: Світ,2012.-144с.:іл.

   Грущинська, І.В. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою/І.В. Грущинська; пер.Г.І.Унгурян.-Львів: Світ,2012.-144с.:іл.

   Грущинська, І.В. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою/І.В. Грущинська; пер.А.А. Варга.-Львів: Світ,2012.-144с.:іл.

Основи здоров`я

   Основи здоров`я : підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою/І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В.Страшко; пер. з укр. А. Велієва.-Сімферополь: КРП "Кримнавчпеддержвидав",2012.-136с.:іл.

    Основи здоров`я : підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою/І.Д.Бех, Т.В.Воронцова,В.С.Пономаренко, С.В.Страшко; пер.К.В. Даскалюк.-Львів:Світ,2012.-136с.:іл.

    Основи здоров`я : підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою/І.Д.Бех, Т.В.Воронцова,В.С.Пономаренко, С.В.Страшко; пер. К.В. Вербицький.-Львів:Світ,2012.-136с.:іл.

    Основи здоров`я : підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою/І.Д.Бех, Т.В.Воронцова,В.С.Пономаренко, С.В.Страшко; пер. М.Г. Шапка.-Львів:Світ,2012.-136с.:іл.

     Основи здоров`я : підручник для 1класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою/І.Д.Бех, Т.В.Воронцова,В.С.Пономаренко, С.В.Страшко; пер. А.А. Варга.-Львів:Світ,2012.-136с.:іл.

Підручники для 2 класу з українською мовою навчання

Українська мова

Українська література

Літературне читання

Російська мова

Іноземні мови

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Математика

Сходинки до Інформатики

Природознавство

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

Трудове навчання

Основи здоров`я

Підручники для 2 класу з російською мовою навчання

Російська мова

Літературне читання

Українська мова

   Гавриш, Н.В. Українська мова: підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. з навч. рос. мовою/Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко.-К.: Генеза, 2012.-160 с.:іл. http://www.geneza.ua/media/books/GavryshN_UMrus_P_2ukr_(017-12)_S.pdf

   

Математика

   Богданович, М.В. Математика: учебник для 2 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения: перевод с украинского/М.В. Богданович, Г.П. Лишенко.-Киев:Генеза,2012.-160.: ил.  http://www.geneza.ua/media/books/Bogdanovych_Mat_P_2rus_(131-12)_S.pdf

Сходинки до інформатики

Ступеньки к информатике: учебник для 2 класса общеобразовательных учебных заведений/А.В. Ломаковская, Г.А. Проценко, И.Я. Ривкинд, Ф.М. Ривкинд.-К.:Видавничий дім "Освіта",2012.-160 с.илл. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class2_13334/index.xml&form_page=1320

Природознавство

Грущинская, И.В. Природоведение:учебник для 2 класса/И.В. Грущинская.-К.:Видавничий дім "Освіта",2012.-160 с.илл.   http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class2_13345/index.xml&form_page=1320

Музичне мистецтво

Аристова, Л. С.  Музыкальное искусство: учебник для 2 класса / Л.В. Аристова, В.В. Сергиенко.-К.: Видавничий дім "Освіта",2012.-128с. илл. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class2_13364/index.xml&form_page=1320

Образотворче мистецтво

Калиниченко, Е.В. Изобразительное искусство: учебник для 2 класса / Е.В. Калиниченко, В.В. Сергиенко.-К.: Видавничий дім "Освіта",2012.-144с. ил. http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class2_13354/index.xml&form_page=1320

Митстецтво

Искусство: учебник для 2 класса общеобразовательных учебных заведений/Л.М. Масол, Е.В. Гайдамака, Н.В. Очеретяна, О.Н. Колотило.-Генеза,2012.-144 с.  http://www.geneza.ua/media/books/Masol_Myst_P_2rus_(143-12)_S.pdf

Трудове навчання

    Сидоренко, В. К. Трудовое обучение: учебник для 2 класса общеобразовательных учебных заведений/В.К. Сидоренко,   Н.В. Котелянец.-Харьков: Сиция,2012.-128с.  http://www.sicia.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/trudobuchenie_r2/index.xml&page=1320 

Основи здоров`я

     Основы здоровья:учебник для 1 класса общеобразовательных учебных заведений/И. Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко.-К.:Алатон,2012.-136 с.                                                                                                                                     Часть 1: http://autta.org.ua/files/user_Irene_304/2_klas_part_1_rus.pdf

Часть 2: http://autta.org.ua/files/user_Irene_304/2_klas_part_2_rus.pdf

Підручники для шкіл з кримськотатарською, молдовською, польською, румунською та угорською мовами навчання

Рідна мова

Літературне читання

   Лебедь, Р. Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою: підручник для 2 класу / Р. Лебедь, Е. Іваницька, І. Слободяна. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.   Чернова, О. Г. Літературне читання. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою: підручник для 2 класу / О. Г. Чернова, О. Г. Пілігач, О. К. Скріпа. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.: іл.   Сергійчук, Ю. П. Літературне читання. Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою: підручник для 2 класу / Ю. П. Сергійчук, О. К. Лотор-Пердук. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.   Саттарова, С.С. Літературне читання. – Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою: підручник для 2 класу /  Сімферополь: КРП "Видавництво "Кримнавчпеддержвидав", 2012. – 192 с.: кол. іл.

Українська мова

Математика

   Богданович, М. В. Математика: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням молдовською мовою / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко; пер. К. В. Даскалюк. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.: іл.   Богданович, М. В. Математика: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням польською мовою / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко; пер. Е. В. Іваницька. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.: іл.   Богданович, М. В. Математика: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням румунською мовою / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко; пер. І. М. Грінчешин. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.: іл.   Богданович, М. В. Математика: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням угорською мовою / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко ; переклад угорською мовою Б. Б. Ковач. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.: іл.   Богданович, М. В. Математика: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко; пер. з рос. С. Усеінова. — Сімферополь: Крп «видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2012. — 160 с.: іл.

Сходинки до Інформатики

   Сходинки до інформатики : підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням молдовською мовою / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд ; пер. К. В. Даскалюк. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.   Сходинки до інформатики : підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням польською мовою / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд ; пер. О. А. Вербицький. – Львів: Світ, 2012. – 160 с.   Сходинки до інформатики : підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням румунською мовою / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд ; пер. М. В. Товарницький. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.   Сходинки до інформатики : підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням угорською мовою / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд ; пер. Г. Г. Семере. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.   Сходинки до інформатики: підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. Закладів з кримськотатарською  мовою / Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Рівкінд Ф.М.; пер. з рос. E. Бекірова. — Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2012. — 160 с.: іл.

Природознавство

   Грущинська, І. В. Природознавство: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням молдовською мовою / І. В. Грущинська; пер. К. В. Даскалюк. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.   Грущинська, І. В. Природознавство: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням польською мовою / І. В. Грущинська ; пер. Ч. О. Герон. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.   Грущинська, І. В. Природознавство: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням румунською мовою / І. В. Грущинська ; пер. Г. І. Унгурян. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.   Грущинська, І. В. Природознавство: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням угорською мовою / І. В. Грущинська ; пер. А. А. Варга. – Львів: Світ, 2012. – 160 с. іл.Грущинська, І. В. Природознавство: підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів з навчанням кримськотатарською мовою / пер. з рос. Е. Велієвої. — Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2012. — 160 с.: іл.

Основи здоров`я

   Основи здоров'я: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням молдовською мовою / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко ; пер. К. В. Даскалюк. – Львів: Світ, 2012. – 136 с. іл.  Основи здоров'я: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням польською мовою / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко ; пер. І. А. Слободяна. – Львів: Світ, 2012. – 136 с. іл.   Основи здоров'я: підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням румунською мовою / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко ; пер. М. Г. Шапка. – Львів: Світ, 2012. – 136 с. іл.   Основи здоров'я : підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням угорською мовою / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко ; пер. А. А. Варга. – Львів: Світ, 2012. – 136 с.: іл.   Основи здоров'я : підручник для 2 класу загальноосвіт. навчальних закладів з навчанням кримськотатарською  мовою / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко ; пер. з рос. Е. Велієвої. — Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддерж- видав», 2012. — 160 с.: іл.

Сайти у яких представлені електронні версії підручників для 4-7 класів

Сайти у яких представлені електронні версії підручників для 10-11 класів