Нормативно - правова база

1.Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерством освіти і науки від 14.05.1999р. №139http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/196/

2.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. №1060-XII http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

3.Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття)http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п

4.Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002р. №347/2002 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

5.Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651 – XIV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

6. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.02.1995р. № 32/95-ВР (зі змінами і доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр

7.Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 181 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання,придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».( зі змінами і доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/181-2009-п

8.Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 781«Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/781-2010-п

9